wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • F.H.U. Lak-system Michał Jurczyk
  ul. Pastuszki 53
  42-680 Tarnowskie Góry
  woj. śląskie
  NIP: 645-240-74-82
 • E-mail:biuro@ivecoczesci24.pl
 • Telefon664-417-758
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9:00 - 17:00 sobota do uzgodnienia telefonicznie
alt

Regulamin

I. Definicje użyte w regulaminie
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.ivecoczesci24.pl.
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ivecoczesci24.pl.
 4. Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ivecoczesci24.pl za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia.
 5. Towar - produkty oferowane w sklepie internetowym.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z Firmą Handlowo-Usługową Lak-system Michał Jurczyk z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Pastuszki 53, NIP 645-240-74-82; Regon 241695254 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego pod adresem www.ivecoczesci24.pl.
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 9. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ivecoczesci24.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ivecoczesci24.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową Lak-system Michał Jurczyk z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Pastuszki 53, NIP 645-240-74-82; Regon 241695254.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.
 6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Utworzenie konta

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.ivecoczesci24.pl należy na stronie internetowej sklepu w formularzu rejestracji podać następujące dane:
 1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz hasło do konta (w formie zaszyfrowanego pola). W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP (wymagane dane oznaczona się znakiem *).
 2. Następnie należy zaakceptować regulamin. Akceptację regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego pola informującego o akceptacji regulaminu (wymagane dane oznaczona się znakiem *).
 3. Następnie należy kliknąć pole „utwórz konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

IV. Złożenie zamówienia
 1. Klient wybiera interesujący go produkt poprzez kliknięcie na nazwę produktu, zdjęcie (grafikę) produktu lub pole „zamów” przy danym produkcie widoczne na stronie sklepu internetowego.
 2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego produktu, jego cena, parametry, dostępne opcje. Jeżeli klient chce kontynuować składanie zamówienia poprzez zakup danego produktu powinien kliknąć pole „do koszyka”. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia i klient zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego, na której:
  1. klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych produktów,
  2. klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie produktów),
  3. klient wybiera sposób dostawy i jest automatycznie informowany o jego koszcie,
  4. klient wybiera sposób płatności.
 3. Po wybraniu opcji zamówienia klient klika w pole „do kasy”, po czym zostaje przekierowany na stronę, z poziomu której może zalogować się na swoje konto (o ile wcześniej takie zostało założone w sklepie internetowym) lub może założyć nowe konto na potrzeby złożenia zamówienia. Klient, który posiada konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do konta oraz klika pole „zaloguj się”. Klient, który nie posiada konta podaje adres poczty i klika pole „dalej”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia konta.
 4. Po zalogowaniu lub zarejestrowaniu nowego konta klient zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego zamówienia. Na stronie tej ma możliwość:
  1. zmiany danych klienta i adresu dostawy,
  2. dodania uwag do zamówienia.
 5. Na stronie tej także znajduje się:
  1. określenie przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowa oraz łączna cena wybranych produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,
  3. wybrany sposób dostawy oraz płatności,
  4. informacja i opcja akceptacji regulaminu sklepu (akceptacja jest wymagana do złożenia zamówienia),
  5. dodatkowe informacje o braku możliwości odstąpienia od umowy wraz z opcjami ich akceptacji (brak akceptacji uniemożliwia złożenie zamówienia).
 6. Następnie należy kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”, po czym klient zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że zamówienie zostało złożone - w tym momencie zostaje złożone zamówienie w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Na adres mailowy klienta podany podczas rejestracji zostaje wysłany mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz ze szczegółami złożonego zamówienia.

V. Wykrywanie i korygowanie błędów we wprowadzanych danych
 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „edytuj” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego zamówienia.
 2. Weryfikacji lub korekty zmówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres biuro@ivecoczesci24.pl
 3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach konta.

VI. Ceny i metody płatności
 1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne opłaty. Zamawiając dostawę do domu, klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze (należność pobiera kurier) lub wybrać inną formę płatności:
  1. przelew na konto bankowe 36 1050 1386 1000 0090 6635 8897,
  2. płatność w systemie przelewy24.pl.
 2. Odbierając zamówiony towar w sklepie w Tarnowskich Górach przy ul. Pastuszki 53, klient może zapłacić gotówką lub kartą.

VII. Zasady i koszty wysyłki
 1. Dostawa na terenie Polski
  Koszty dostawy podane są przy każdym towarze po najechaniu na pole „koszty wysyłki”. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich.
 2. Dostawa poza granicę Polski
  Realizujemy wysyłki na terenie krajów Unii Europejskiej. Koszt jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wysyłanego towaru oraz kraju wysyłki. W tym celu należy skontaktować się mailowo na adres biuro@ivecoczesci24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 664-417-758.
 3. Każdy przedmiot jest zabezpieczony oraz sprawdzony przed wysyłką. Prosimy bezwzględnie o sprawdzenie przesyłki (zawartości paczki) przy odbiorze. Jeżeli towar jest uszkodzony, należny niezwłocznie sporządzić protokół uszkodzenia paczki.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela (protokół szkody).

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres FHU Lak-system Michał Jurczyk ul. Pastuszki 53 42-680 Tarnowskie Góry. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Części elektryczne/elektroniczne nie podlegają zwrotowi. Z prawa do odstąpienia od umowy  wyłączeni są przedsiębiorcy.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru od konsumenta oraz stwierdzenia czy zwracany towar nie został uszkodzony przez klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep zobowiązany jest do zwrotu konsumentowi kosztów dostawy towaru tylko według najtańszej dostępnej opcji dostawy.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Jeśli dostarczony towar nie jest zgodny z zamówieniem, należy niezwłoczne poinformować nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe towar zostanie wymieniony na właściwy na nasz koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę zastrzegamy sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupiony towar.

IX. Reklamacje dotyczące towarów
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 2. Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy w formie pisemnej na dane FHU Lak-system Michał Jurczyk ul. Pastuszki 53 42-680 Tarnowskie Góry. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w sklepie internetowym www.ivecoczesci24.pl. Identyfikacja kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę zobowiązujemy się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji towary.
 3. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do klienta na nasz koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Odsyłany towar należy bezpiecznie zapakować.
 5. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres FHU Lak-system Michał Jurczyk ul. Pastuszki 53 42-680 Tarnowskie Góry.
 8. FHU Lak-system Michał Jurczyk ul. Pastuszki 53 42-680 Tarnowskie Góry nie jest producentem towarów oferowanych w sklepie internetowym www.ivecoczesci24.pl. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.ivecoczesci24.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu